Uzbekistan

28 heinäkuun, 2022by admin0

Olin työmatkalla Uzbekistanissa ja samalla Smart Workers Oy solmi sopimuksen työvoiman tuonnista Uzbekistanin valtion kanssa. Omalta sekä Smart Workers Oy:n osalta voisin luonnehtia tätä historialliseksi tapahtumaksi. Maininnan arvoista on myös se, että Eastkey Oy on ollut mahdollistamassa tätä tapahtumaa.

Suomessa vallitsevaa työvoimapulaa ei pysty ratkaisemaa yksittäinen yritys tai instituutio, eikä keino (työvoiman tuonti, erilaiset keinot omassa maassa jne.).

Yhteistyö ja erilaisten keinojen yhdistäminen on se asia, jolla voidaan tehdä tuloksia sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että yhteistyössä kaikki voittavat tavalla tai toisella. Täten vaihtoehtoja tulee kartoittaa ja siltoja rakentaa.
I was on work trip in Uzbekistan and at the same time Smart Workers Oy made agreement with the government of Uzbekistan about importing labour to Finland. Behalf of me and Smart Workers Oy I could describe this to an historical event. Worth of mentioning is also that Eastkey Oy has been making this event to happen.
Finland has prevalent shortage of labour, and it cannot be solved by single corporation, institution or means. (importing labour, different means in own country etc.). Co-operation and uniting different kind on means is the way that can have effects in a short and a long run. For clarification can be mentioned that co-operation gains for every party in a way or another. Thus, alternatives should be clarified and bridges to be build.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *